Omsorgs-, special- og socialtandpleje

Information om tandpleje til borgere, pårørende, plejepersonale og andre interesserede

En opdatering vedr. omsorgstandpleje

HjemmeTandplejen, der udfører omsorgstandplejen for Nordfyns kommune, er klar og 100% gearet til igen at behandle alle vores patienter efter alle gældende retningslinjer

Det glæder os, at vi i forbindelse med den almene genåbning af Danmark, og efter Sundhedsstyrelsens seneste vejledning, igen kan genoptage en god behandling af vores ældre borgere i kommunen i omsorgstandplejen i takt med, at kommunens plejecentre åbner op for besøgende, og hjemmeboende borgere igen føler sig trygge ved besøg af os.
Der bliver naturligvis taget nøje hensyn til og arbejdet efter alle de gældende retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket, og HjemmeTandplejens personale er alle udstyret med de rette værnemidler og bliver løbende informeret om eventuelle ændringer, som vi som sundhedspersonale skal overholde i forhold til vores behandlinger.

Vi skal stadig passe på hinanden
Det er vigtigt, at vi fortsat passer rigtig godt på hinanden. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du har tid til en tandbehandling og er i en af disse situationer:

  • Du har symptomer, også bare lette, som fx snue, ondt i halsen og/eller hoste.
  • Du har været i direkte kontakt med en bekræftet COVID-19 smittet person indenfor de sidste 14 dage.
  • Du, indenfor de sidste 14 dage, er kommet hjem fra en rejse fra et af de genåbnet lande.

HjemmeTandplejens personale er instrueret i også at være opmærksomme på ovennævnte således, at vi ikke risikerer at smitte vores patienter.

Nye borgere, der bliver visiteret ind i omsorgstandplejeordningen lige nu, vil i den kommende tid mærke det behandlingsmæssige efterslæb efter COVID-19. Vi kan således ikke love at overholde tidsfristen på 6 uger til første besøg hos borgeren efter visitering. Nye borgere, der visiteres til omsorgstandplejeordningen nu, vil således straks blive oprettet i vores patientsystem og vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Er du i tvivl?
Ring og få en snak med os på kontoret: telefon 70 275 285, mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12.

Læs mere om

Læs mere om omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, som af fysiske og/eller psykiske grunde er ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om omsorgstandpleje

Læs mere om specialtandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om specialtandpleje

Læs mere om socialtandpleje

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer.

Læs mere om socialtandpleje

Læs mere om tilskud og klager

Tilskud og klager

Få råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig til dine rettigheder og muligheder.

Læs mere om tilskud og klager

Læs mere om forebyggelse

Forebyggelse

Daglig mundpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Læs mere om forebyggelse og sundhed

Besøg vores brevkasse og få svar på dit spørgsmål

'Spørg Johan'

Spørg Johan og få svar på dine spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje.

Spørg Johan

Kontakt

Nordfyns Kommunale Tandpleje
Ullerupvænget 6
5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 78 00
E-mail: post@nordfynskommune.dk (sikker mail)

Gratis viden

Instruktions- og informationsmaterialer